Sfinga uprostřed Orlických hor

21.11.2007 | Category: Pěší turistika

Staroegyptskou sfingu bychom v Orlických horách samozřejmě hledali marně, setkáváme se zde však se stejnojmenným útvarem, který je součástí pozoruhodných skal na Kamenci. Pod názvem Sfinga byl na území chráněné krajinné oblasti Orlické hory vyhlášen a podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi přírodní památky zařazen jediný chráněný geologický útvar.

Kamenec, na mapách často ne zcela správně označovaný jako Vápenný vrch, je vlastně západní rozsochou Koruny (s kótou 1100 metrů druhé nejvyšší hory celého pohoří), vybíhající do údolí Zdobnice nad osadou Kamenec. Přechází přes něj jen neznačená lesní cesta, stoupající z údolí do zaniklé osady Anenská Huť do sedla pod Korunou a Homolí. V nižší partii míjí pozůstatky vápenné pece, ve které se ještě počátkem století pálilo vápno z přilehlého vápencového lomu. V okolí však vystupují svorové a rulové skalky tvořící i vršek severního návrší Kamenec (960 metrů), ze kterého se otevírá pohled do pramenné oblasti Zdobnice a na hlavní hřbet pohoří. Výraznějším skalním členěním se vyznačuje jižní část Kamence (953 metrů), kde dokonce vzniko miniaturní skalní město. Z postupně odlesňovaného západního temene tu v délce téměř půl kilometru vystupuje skupina svorových skal, vesměs vzniklých mrazovým zvětráváním, označovaných jako mrazové sruby. Některé mají vzhled skutečných srubů, jiné spíše připomínají obří kovadlinu či ruiny pohádkového hradu. Vzrostlý les už poněkud skrývá zdejší nejvýraznější skalisko, téměř 40 metrů široké a až deset metrů vysoké. Nahoře jej zvýrazňuje převislý blok podoby hlavy, při troše obrazotvornosti připomínající sfingu, což tomuto útvaru dalo pojmenování. Zajímavostí přírodní památky Sfinga i okolních skal Kamence je bezpočet drobných zrnek nerostu granátu v pevném, prokřemenělém svoru.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.