Přes Bílou horu, na které se nebojovalo

21.11.2007 | Category: Pěší turistika

Čím proslula Bílá hora, si každý pamatuje ze školních lavic. Víte však, že stejnojmenný vrch není jen v Praze, ale také uprostřed Orlických hor? Na mapách jej většinou nenajdeme, avšak běžně se tak však říká táhlému hřbetu vysoko nad levým břehem bystřiny nad obcí Zdobnicí. Dříve se toto místo nazývalo německy Weissberg (Bílá hora). Dnes bývá rozsocha oddělující údolí Zdobnice a pramenného toku Říčky uváděna nejčastěji pod názvem Smyk.

Zdobnické Bílé hory (909 m.n.m.), na které se na rozdíl od pražské jmenovkyně zřejmě nikdy neválčilo, se dotýká žlutě značená cesta, po které turisté a běžkaři stoupají ze Zdobnice ke křižovatce Pěticestí na hřebeni Orlických hor.

Trasa prochází převážně lesním terénem, v němž se na temeni Bílé hory ukrývá jedna z nejvýraznějších skalních skupin Orlických hor nazývaná Bílá skála nebo Skalkou. Stejně jako podobné skalní výchozy v okolí (například na Maruši, Kamenci i jinde) vznikla mrazovým zvětráváním krystalických břidlic. Pozoruhodný je zejména převislý vrcholový útvar, z něhož se otevírá pěkný pohled do pramenné oblasti říčky Zdobnice.

Na sedle za vrcholovým hřbítkem Bílé hory – Smyku si turista může vybrat. Buď může stoupat po žluté kolem chráněného území Rašeliniště pod Pětirozcestím k významné křižovatce Pěticestí (1004 m n.m.), nebo za Smykem odbočí doprava a po lyžařské trase dojde nad údolím Říčky ke sjezdovkám pod Zakletým. Odtud může pokračovat do známého střediska Říčky.
zdroj: www.orlickehory.net

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.